•  
    Onze kerk, een bron van spirituele bewustwording

    Dat is als het ware onze speurtocht naar ons ware Zelf, een speurtocht naar de goddelijke Kern in ons, een speurtocht naar die inwonende, immanente God Die tevens de transcendente God is, vergelijkbaar met de stralende Zon die hoogverheven zijn licht en warmte uitstraalt en leven geeft aan alle bestaan.

  •  
    Overgave

    Wij bieden ons tijdens de Maria Meditatie aan als dienaren in dienst van de Wereldmoeder, wij geven onszelf, onze zielen en lichamen aan de Ene, de Almachtige, de Heer der Wereld, wij zijn bereid volkomen op te gaan in Zijn werk voor wereld en mensheid. Eenwording met de Allerhoogste is tevens de volledige bereidheid om te werken in Zijn wereld, Zijn mensheid, Zijn Leven in de werelden van planten, dieren, mensen en alle onzichtbare vormen van leven.


Welkom op onze website!


Voorzittend bisschop en qq Ordinarius, Mgr. Graham Wale

Over ons

Onze Kerk is heel doelbewust tot bestaan geroepen door haar stichters als een instrument, een mogelijkheid om te komen tot steeds groter en inniger ontplooiing van het goddelijke in ons, maar tevens als een instrument om dat machtige en mystieke Leven door te geven aan alle vormen van bestaan. Vroeger was dit pure metafysische speculatie, tegenwoordig weet de moderne wetenschap dat het gaat een diepe Werkelijkheid. Onze Kerk kan, dankzij het feit dat leden bewuste zoekers naar goddelijke Waarheid en Werkelijkheid zijn, een grote rol spelen in het geluk en het welzijn van alle bestaan. Zo kan onze Kerk uitgroeien tot een bron van zegen en geluk voor al wat leeft. Dat is het werk waar wij voor staan, dat is de taak die wij op ons nemen. Zo kan onze Kerk worden tot een waardig instrument in Zijn Handen.
Copyright © 2015, De Vrij-Katholieke Kerk LCC        Design by VKK-LCC